KỆ GỖ ĐỂ BÀN – NHÀ CUNG CẤP GIÁ GỐC

  • bởi
kệ gỗ để bàn

Kệ Bút Gỗ – C1
Gỗ: Maple
Kiểu: Cắm bút và khe namecard

kệ gỗ để bàn

Kệ Bút Gỗ – C2
Gỗ: Maple
Kiểu: Cắm bút, khe namecard và đồng hồ

ke but go de ban

Kệ Bút Gỗ – C3
Gỗ: Maple
Kiểu: Cắm bút, khe namecard, đồng hồ và lịch

ke go de ban

Kệ Bút Gỗ – C4
Gỗ: Maple
Kiểu: Cắm bút, khe namecard, đồng hồ

HÌNH ẢNH THAM KHẢO
kệ gỗ để bàn
kệ gỗ để bàn
kệ gỗ để bàn